Waarom VGAZ

Wat kan VGAZ voor u doen

Het bestuur is van mening dat in de huidige situatie nog veel te doen is voor de VGAZ :

  1. De waakhondfunctie blijft nodig voor de gepensioneerden, zowel bij Avéro als bij Delta Lloyd. Er kan altijd iets misgaan ten opzichte van gepensioneerden.
  2. De gepensioneerden hebben geen beleidsinspraak bij de pensioenverzekeraars. De nieuwe Pensioenwet voorziet daarin nog niet voor pensioenverzekeraars als Avéro en Delta Lloyd, wel voor pensioenfondsen. Officieus kan natuurlijk wel overleg worden gevoerd.
  3. Aanpassingen van de Pensioenwet behoeven krachtige verenigingen van gepensioneerden. Wij werken daartoe actief samen met de landelijke KG (Koepel Gepensioneerden v/h NVOG).
  4. VGAZ wil blijven zoeken naar oplossingen om de toeslagen/indexering te herstellen.
  5. Door samen te werken binnen een vereniging is op zijn minst een gesprekspartner van gewicht te maken richting Avéro en Delta Lloyd.
  6. De vereniging kan en zal zich wenden tot al die ondernemingen in de agrarische sectoren, die hun gepensioneerden bij Avéro hebben ondergebracht en die ongetwijfeld hen een warm hart toedragen.
  7. De Pensioenwet moet op meerdere punten verbeterd worden. Dat kan alleen via een vereniging met invloed.
  8. Een vereniging is niet alleen nodig voor indexering, maar ook om de klok te luiden als op een andere wijze Avéro of Delta Lloyd de belangen van de gepensioneerden in gevaar brengt.
  9. Alleen een vereniging kan zich (enige) kosten permitteren voor de assistentie van juridische hulp op het vakgebied van pensioenen.

Wat kunt u doen?
Lid worden van de VGAZ

Uw pensioenbelang = Ons pensioenbelang

© 2021 VGAZ