Statuten

Na een statutenwijziging d.d. 13 juni 2013 als vastgesteld door notariskantoor Linde te Dedemsvaart, gemeente Hardenberg:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Gepensioneerden uit de Agrarische sectoren en

Zuivelindustrie en Gepensioneerden van FrieslandCampina, bij verkorting in deze statuten genaamd 'vereniging'.

De vereniging kan zich in het maatschappelijk verkeer bedienen van de afkorting van haar naam, te weten VGAZ;

2. Zij is gevestigd te Zwolle.

 

Voor de volledige tekst: download de VGAZ statuten.

 

© 2021 VGAZ