Organisatie

De organisatie van VGAZ ziet er als volgt uit:

  • Bestuur
  • Commissie van Onderzoek
  • Afgevaardigden

 

Bestuur

Dick F.C. Heere, voorzitter - werkzaam geweest in de Zuivelindustrie
Sneek, E-mailadres:

Jan A.M. Oude Lansink, secretaris - werkzaam geweest in de Zuivelindustrie
Fleringen, E-mailadres:   of

Willem Rumph, penningmeester/webmaster - werkzaam geweest in de Zuivelindustrie
Ruinerwold, E-mailadres:   of 

Leo van Wijk, bestuurslid - werkzaam geweest bij Agrifirm
Putten, E-mailadres:

Vacant, bestuurslid
E-mailadres: 

 

ONDERSTEUNING
Chris de Jong, ledenadministratie - werkzaam geweest bij de Friese Zuivelbond
Leeuwarden, E-mailadres:

E.(Eric) Frans, pensioenadviseur
Leeuwarden, Emailadres:

 

Opmerking:
Doelstelling bij de samenstelling van het bestuur is om zoveel mogelijk rekening te houden met de achtergronden en herkomst van de leden.

 

Commissie van Onderzoek

De jaarrekening, door een onafhankelijk administratiekantoor opgesteld, wordt door de Commissie van Onderzoek beoordeeld en besproken met de penningmeester. De commissie brengt van haar bevindingen verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering.

 

Afgevaardigden

Bestuursleden zijn naast hun taak als bestuurslid van de VGAZ ook afgevaardigd naar een landelijke organisatie.                           

Zo is Jan A.M. Oude Lansink vertegenwoordiger/afgevaardigde naar de Ledenvergaderingen van de KG (Koepel Gepensioneerden v/h NVOG). Verder maakt hij deel uit van het Platform Verzekerde Regelingen bij de KG.

W. (Willem) Rumph heeft zitting in de Pensioencommissie van de C.O.R van RoyalFrieslandCampina. Hij maakt tevens deel uit van de Pensioen Uitvoeringscommissie (PUC)

Op genoemde plekken kunnen onze bestuursleden hun inbreng leveren en aanhoren wat voor onze eigen vereniging van belang kan zijn.

© 2021 VGAZ