VGAZ Nieuws

Lees ook de wekelijkse nieuwsbrief van NVOG, onze koepelorganisatie: nieuwsbrieven


 

In het ledengedeelte van de website zijn de notulen van de algemene ledenvergadering van 9 mei jl. inmiddels te downloaden.

Ook zijn er weer nieuwe edities van Spark toegevoegd.

Tot op heden heeft Avéro niet met de gepensioneerden gecommuniceerd of en wanneer er geïndexeerd wordt. Dit is voor het bestuur van de VGAZ aanleiding geweest om met het pensioenbureau van FrieslandCampina in overleg te gaan. Dit heeft er in geresulteerd dat er deze week overleg heeft plaats gevonden tussen RFC en Avéro.

De reden dat er niet gecommuniceerd is, is dat Avéro administratieve achterstanden heeft. Er is afgesproken, dat het streven is dat de indexatie met de uitbetaling van maart a.s. plaatsvindt.

De indexatie bedraagt vanaf 1 januari 2015 0,75%.

Update 27-3-2015: de indexatie is inmiddels uitgevoerd.
© 2019 VGAZ