Doelstellingen

DOELSTELLING VAN DE VERENIGING VOLGENS ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN:

a. het behartigen van de belangen van de leden ten aanzien van pensioenaangelegenheden;
b. het behartigen van de belangen van de leden op sociaal-economisch terrein;
c. het bevorderen en instandhouden van contacten tussen de leden van de vereniging.

Deze mooie juridische woorden betekenen in de praktijk van alle dag het volgende:

We willen als VGAZ de belangen behartigen van leden waarvan de toepassing van de collectieve pensioenregeling niet in overeenstemming met de gemaakte afspraak wordt uitgevoerd. Naast persoonlijke ondersteuning door bestuursleden kunnen we ook juridische bijstand op pensioengebied leveren. Dit geldt op dit moment voor de verzekeraars Avéro Achmea en Delta Lloyd. Daarnaast willen we door de aansluiting bij de landelijke organisatie KG (Koepel Gepensioneerden v/h NVOG) invloed uitoefenen op de politiek. Op deze wijze wordt aandacht gevraagd voor de gepensioneerden en hun positie. Dus ook úw positie.

Bij de belangenbehartiging op sociaal-economisch terrein moet u bijvoorbeeld denken aan afspraken die met Friesland Foods gemaakt zijn. Hier kunnen oud-werknemers, die hun ziektekostenverzekering hebben ondergebracht bij Groene Land Achmea, gebruik maken van een collectief contract. Het kortingspercentage bedraagt voor de basisverzekering 10 % en voor de aanvullende verzekering 15 %. Voor informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Op het sociaal-economisch terrein wordt bezien welke mogelijkheden er meer zijn waarbij we als vereniging kortingen kunnen bedingen door de omvang van ons ledenbestand.

Het bevorderen en instandhouden van contacten is met name bedoeld voor oud-collega's van bedrijven die elkaar op deze wijze 2 tot 3 keer per jaar kunnen treffen en oude verhalen kunnen ophalen. Daarnaast is het ook een platform voor leden van verenigingen van directeuren, assistent directeuren e.d. Verenigingen die vergrijzen en niet meer groeien, kunnen dit als alternatief gaan invullen.

 

© 2021 VGAZ