Doelgroep

DE VERENIGING KENT DE VOLGENDE DOELGROEPEN, DIE VOLGENS ARTKEL 5 VAN DE STATUTEN LID KUNNEN WORDEN.

a. zij die een pensioenuitkering ontvangen of zullen ontvangen mits:

  • de aan het lid pensioenuitkerende instantie door het bestuur gerekend wordt tot de in artikel 4 lid a bedoelde pensioenverzekeraars en/of pensioenfondsen en mits
  • de onderneming bij wie het lid werkt of heeft gewerkt, door het bestuur gerekend wordt tot de in artikel 4 lid a bedoelde ondernemingen;

(art 4 lid a. contacten tussen enerzijds het bestuur van de vereniging en anderzijds de door het bestuur te bepalen pensioenverzekeraars, pensioenfondsen en ondernemingen). Op dit moment zijn dat Avéro Achmea en Delta Lloyd.

b. zij die vervroegd uit de dienst van bedoelde organisatie of ondernemingen zijn getreden overeenkomstig de betreffende arbeidsvoorwaarden.

Verder kent de vereniging "Begunstigers"

Begunstigers zijn personen of organisaties die geen lid zijn, die als zodanig door het bestuur zijn aanvaard en in de geldmiddelen van de vereniging bijdragen. Het bestuur stelt de minimum bijdrage vast. Zij hebben geen stemrecht en kunnen niet deelnemen aan de algemene ledenvergadering.

Veel collega's van de navolgende bedrijven zagen het nut in van de vereniging en werden lid t.w: Agrifirm Meppel; BCZF Leeuwarden; CLO Lelystad; COKZ Leusden; Cono Westbeemster; Coop. Stemselfabriek; CSK Food.L: CV Tuinbouw; DOC Hoogeveen; For Farmers; Friesland Foods; Grond en Gewassenonderzoek: Gezondheidsdienst voor Dieren; HZPC Joure; MCS NL; NIZO, Qlip Leusden/Zutphen.

Wilt u weten of u ook lid kunt worden van onze vereniging, neem dan contact op met het secretariaat.

© 2021 VGAZ